خدمات

ما می کوشیم تا خدمات متمایزی برای شما به ارمغان بیاوریم.

بیشتر بدانید

فتوگرامتری هوایی و برد کوتاه

فتوگرامری علم تعیین موقعیت، شکل و اندازه اشیا به شیوه تحلیل از دیتاهایی همچون تصاویر آنالوگ و دیجیتال میباشد. با توجه به پیشرفت تکنولوژی تصویر برداری با پهباد یکی از این شیوه هاست.
فوتوگرامری بر اساس فاصله به چند دسته تقسیم میشود.

فتوگرامتری برد کوتاه

در این شیوه اجسام در فاصله تقریبا کمتر از 100 متر قرار میگیرند که مهم ترین هدف از انجام این کار تهیه یک مدل 3 بعدی جهت آنالیز های مختلف است. که نقشه برداری بوسیله پهباد نمونه ای ازنقشه برداری برد کوتاه میباشد.
فتوگرامتری زمینی:
در این حالت هواپیما در فاصله نزدیک به سطح زمین حرکت میکند و تصاویری با وضوح بالا جهت تهیه نقشه با مقیاس بزرگ تهیه میکند. که در کشور ما معمولا از این شیوه استفاده میشود.
فتوگرامتری هوایی:
در این شیوه در فاصله تقریبا 1500 تا 500 متر را شامل میشود که جهت نقشه های پوششی مورد استفاده قرار میگیرد. درآینده به طور کامل و دقیق در این باره صحبت خواهیم کرد.

برای شروع همکاری با ما آماده اید؟

در تماس باشید