خدمات

ما می کوشیم تا خدمات متمایزی برای شما به ارمغان بیاوریم.

بیشتر بدانید

نقشه برداری زمینی، کارگاهی و مسیر

نقشه برداری زمینی در کل مجموعه عملیاتی است که در یک محل مشخص انجام میشود تا موقعیت نسبی عوارض منطقه و نقاط نسبت به هم بدست بیاید.
که این عملیات به 2 قسمت اصلی تقسیم میشود:
در مرحله اول اطلاعات مورد نیاز را از طریق تجهیزاتی شامل دوربین نقشه برداری،ترازیاب، و GPS انجام میشود. و در مرحله دوم پس از محاسبات و کنترل و برسی روی این اطلاعات، خروجی های نهایی که شامل فایل نقاط، اطلاعات مکانی، و نقشه میشود بدست می آید.

اجرای عملیات نقشه برداری زمینی

شناسایی منطقه:
گروه نقشه برداری پس تحویل گرفتن مکان مورد نظر از سوی کارفرما در آنجا مستقر میشوند و در در همان ابتدای کار نسبت به شناسایی منطقه اقدام میکنند. در اینجا یکسری مشخصات مورد برسی قرار میگیرد که شامل راه های دسترسی، مساحت منطقه، محل قرار گرفتن ایستگاه های نقشه برداری، استقرار عوامل و… است. در هر پروژه شناسایی محیط نقش اساسی دارد که یک شناسایی خوب از محل مورد نظر علاوه بر بالا بردن سرعت اجرای پروژه زمان و هزینه هارا نیز به شکل قابل توجهی کاهش میدهد.

ایستگاه های نقشه برداری:
در هر پروژه نقشه برداری یکسری نقطه با دقت بالا تعیین میشود که به آن ایستگاه نقشه برداری میگویند. در حقیقت این ایستگاه ها پایه و اساس نقشه برداری در هر منطقه هستند و برداشت عوارض منطقه بر اساس این ایستگاهها انجام میشود. در نتیجه این ایستگاهها باید از دقت بالایی برخوردار باشند.

برای شروع همکاری با ما آماده اید؟

در تماس باشید