خدمات

ما می کوشیم تا خدمات متمایزی برای شما به ارمغان بیاوریم.

بیشتر بدانید

ژئودزي و تعيين موقعيت ماهواره اي (GPS)

سیستم GIS بستری جهت ذخیره سازی، مدیریت و تحلیل اطلاعات جغرافیایی است. این یک تعریف کوتاه و کلی در مورد این سیستم است. درواقع GIS  به سیستمی گفته میشود که امکان ثبت اطلاعات هر قسمت از نقشه و لایه ها رابه شکل جداگانه دارد و میتوان آنها را بعد از ثبت به شکل لایه لایه تفکیک  و کنترل کرد.
در همچین سیستمی میتوان لایه های مورد نیاز به دلخواه روی هم قرار داده و با توجه نیاز آن منطقه مورداستفاده قرار داد.(خدمات ایمنی شهری- مدیریت ترافیک شهری، نقشه برداری و….)

مراحل ایجاد و راه اندازی یک سامانه اطلاعات مکانی

شناسایی و نیاز سنجی:
در این قسمت مطالعاتی درباره شرایط آن منطقه از لحاظ موقعیت مکانی و نیازهای آینده انجام میشود تا منبعی برای فازهای بعدی باشد.
تهیه نرم افزار:
با توجه به تحلیل های انجام شده نرم افزار مورد نیاز انتخاب میگردد. که البته با توجه به محدودیت های نرم افزاری در بازار صورت میگیرد.
پایگاه داده:
یکی از مهمترین اجزای GIS داده های موجود در سیستم می‌باشد. که پایه و مبنای تحلیلهای مکانی خواهد بود. امروزه این داده‌ها در پایگاه داده مکانی (Spatial Database) مدیریت و سازماندهی می‌شوند. پایگاه داده مکانی نوع خاصی از پایگاه داده می‌باشد که قابلیت ذخیره سازی حجم بسیار زیاد داده‌های مکانی و توصیفی را بصورت ساختیافته را دارا می‌باشد.

برای شروع همکاری با ما آماده اید؟

در تماس باشید